aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2018-06-17

  • Šiandien švenčiame  Švč. Jėzaus Širdies atlaidus. 11.00 val. šv. Mišios, po jų Eucharistinė procesija.
  • Birželio 24 d., sekmadienį, 15.00 val. šv. Mišiomis arkikatedroje švęsime Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę. Šią dieną bus šventinamas diakonas. Kviečiame tikinčiuosius dalyvauti.
  • Birželio 29 d. Bažnyčia mini apaštalus šv. Petrą ir Paulių. Šią dieną aplankius katedrą ir baziliką sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą, įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Birželio 29 d. baigiasi Velykinės išpažinties laikas. Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį, jei dar neatlikote ir pasirūpinti savo ligoniais, kad ir jie atliktų išpažintį.
  • Norintys dalyvauti pop. Pranciškaus Mišiose rugsėjo 23 d. Kauno Santakoje, prašome registruotis parapijos raštinėse arba bazilikos zakristijoje. Kvietimus galėsite atsiimti rugpjūčio mėn. pabaigoje.
  • Lapkričio mėn. organizuojama piligriminė kelionė į Šv. Žemę, o 2019 m. sausio mėn. į Gvatelupę. Išsamesnę informaciją suteiks parapijos raštinėje.
  • Kviečiame aplankyti bazilikos parodų salėje eksponuojamą Deivio Slavinsko tapybos parodą „Trys lelijos žiedai Šv. Kazimierui“.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, „Ta pati“, leidinį „Magnificat“, meditacinę knygelę ,,Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią