aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2017-09-17


 • Šiandien 11.00 val. švenčiame Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus parapijoje. Šv. Mišioms vadovauja arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ.
 • Rugsėjo 21 d. Bažnyčia mini apaštalą, evangelistą šv. Matą.
 • Nuo rugsėjo 19 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje, šalia teisinių nemokamų konsultacijų, pradeda veikti ir nemokamas medicininių konsultacijų kabinetas. Konsultacijos teikiamos kiekvieną antradienį nuo 10.00 val. iki 14.00 val. Prisikėlimo parapijos namuose, adresu Aukštaičių g. 6. Konsultuoja endokrinologas Gina Butkuvienė.Smulkesnė informacija tel.: 837 323548;  868318181
 • Rugsėjo 23-24 d. kviečiame į 24 val. Švč. Sakramento adoraciją mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Adoracijos pradžia penktadienį 8.30 val., pabaiga šeštadienio rytą 8.00 val.
 • Rugsėjo 24 d., kitą sekmadienį, minėsime Keliautojų ir vairuotojų dieną, melsimės už žuvusius ir nukentėjusius eismo nelaimėse. Po šv. Mišių bus šventinami automobiliai.
 • Spalio 19 - 22 d. Lietuvos diena Fatimoje. Lietuvos Vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis prie Lietuvos dienos šventimo Fatimoje ir patirti Švč. Mergelės Marijos užtarimo malonę vietoje, kurioje nuolat vyksta užtarimo stebuklas.
 • Lapkričio 4-12 d. organizuojama piligriminė kelionė į Šv. Žemę, Išsamesnę informaciją suteiks parapijos raštinėje.
 • Vyksta registracija vaikams ir paaugliams besirengiantiems priimti Pirmąją šv. Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą. Registruotis raštinėse.
 • Mieli parapijiečiai, kviečiame įsijungti parapijos institucijų veiklą. Jus kviečia parapijos šeimų bendruomenė, jaunos šeimos, Biblijos studija ir Šv. Rašto grupė, Šiluvos M. Marijos draugija, Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“, savanorių laukia Caritas ir Pagalbos namuose tarnyba, kviečiami ministrantai, jaunimas, adoruotojai norintys adoruoti prie Švč. Sakramento, Alfa kursas, procesijų dalyviai, norinčius giedoti Jūsų laukia choro vadovai, vyks dvasiniai pokalbiai su kunigu. Norinčius aktyviai dalyvauti parapijos gyvenime prašome registruotis.
 • Kristaus Prisikėlimo bazilikoje bus atnaujinta šildymo įranga. Ateityje baziliką šildysime infraraudonaisiais spinduliais. Kviečiame savo vardine auka prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo.
 • Mieli tikintieji, dėkojame, kad esate ir klausote Marijos radijo, ir savo maldomis bei aukomis išlaikote Gerosios Naujienos skelbimą. Džiaugiamės galėdami dalyvauti šioje kilnioje misijoje. Juk tai tikras Dievo stebuklas, kai visoje Lietuvoje 26 dažniais transliuojanti radijo stotis yra išlaikoma tik iš aukotojų aukų. Džiaugiamės, kad ilgai lauktos ir žadėtos Marijos radijo studijos statybos Kaune jau prasidėjo. Nauja įranga aprūpinta Marijos radijo studija, dar geriau galės atlikti savo misiją. Tad tikimės, kad jūsų, artimųjų gerų širdžių, dosnių rankų dėka kursime naują Evangelijos ir žmogiškų vertybių skelbimo erdvę. Prisidėkite savo auka prie Marijos radijo studijos ir koplyčios statybų bei radijo išlikimo. Taip tapsite Gerosios Naujienos skelbimo dalininkais. Dėkojame jums už jūsų geranoriškumą, juk kartu mes galime daugiau.
 • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, „Ta pati“ meditacinę knygelę "Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
 • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią