aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2018-03-18


 • Šiandien 12.00 val. konferencijų salėje kviečiame į renginį: ,, Dialogas - žodis ir spalva" Žodžio valandoje – naujai išleistos knygos - poeto Stasio Santvaro poezijos rinktinės „Atidari langai“ pristatymas. Dalyvauja S. Santvaro brolija (poetas Robertas Keturakis, skaitovė Dainuolė Kazlauskienė ir aktorius Egidijus Stancikas). Parodų salėje vyksta Aido Striogos skulptūrų paroda „Metalo akmenys“.
 • Kviečiame į Alfa kursą. Kursų pradžia kovo 19 d., pirmadienį, 18.00 val. parapijos namuose (Aukštaičių g. 6).
 • Kovo 25 d. Viešpaties Kančios (verbų) sekmadienis. Bažnyčioje bus šventinamos verbos. Bazilikos šventoriuje vyks velykinė mugė. Jos metu galėsite smulkiau susipažinti su parapijoje vykdoma socialine ir karitatyvine veikla, užsirašyti į vykstančius mokymus, pasivaišinti arbata.
 • Kovo 26 d., pirmadienį, bazilikoje vyks maldos budėjimas už persekiojamuosius krikščionis „Raudonos šviesos akcija Lietuvoje“. Maldos budėjimas prasidės 18 val. Švč. Sakramento adoracija, 19.00 val. šv. Mišios ir persekiojamų krikščionių liudijimai. Kviečiame tikinčiuosius maldai.
 • Didžiąją savaitę, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, kunigai klausys išpažinčių nuo 7.00 iki 8.30 val. mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje ir nuo 17.00 iki 19.00 val. bazilikoje. Did. penktadienį ir Did. šeštadienį kunigai klausys išpažinčių nuo 7.00 val. iki 20.00 val.bazilikoje. Didžiosios savaitės pamaldos bazilikoje vyks: Did. ketvirtadienį, ir Did. penktadienį 18.00 val.; Did. šeštadienį 20.00 val.
 • Did. ketvirtadienį arkikatedroje 10.00 val. bus aukojamos Krizmos Mišios ir šventinami aliejai, dalyvaus Kauno arkivyskupijos kunigai. Kviečiame tikinčiuosius bendrai maldai.
 • Did. penktadienį 20.00 val. nuo Įgulos bažnyčios į Kauno arkikatedrą baziliką bus einamas ir apmąstomas Kryžiaus kelias. Su savimi turėti žvakę.
 • Velykų ryto Prisikėlimo pamaldos bus aukojamos 8.00; 11.00, 12.30 ir 18.00 val. (8.00 val. vyks ir mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje ir bazilikoje). Antrą Velykų dieną pamaldos vyks mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje 8.00 val., bazilikoje 9.30 ; 11.00; 12.30 ir 18.00 val.
 •  Lapkričio mėn. organizuojama piligriminė kelionė į Šv. Žemę, o 2019 m. sausio mėn. į Gvatelupę. Išsamesnę informaciją suteiks parapijos raštinėje.
 • Kviečiame įsigyti katalikišką literatūrą: „Žodis tarp mūsų“, „Magnificat“ „Artuma“, „Bernardinai.lt,“ „Ta pati“, laikraščius „Prisikėlimas“ ir XXI amžių.
 • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią