aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2017-11-12

 • Šiandien 12.00 val. konferencijų salėje dailininko Alfredo Šato tapybos darbų parodos „...alsuoju Ramybę...“ atidarymas. Dalyvauja menotyrininkė Vilma Kilinskienė.
 • Šiandien prasideda Aušros vartų atlaidai Vilniuje.
 • Lapkričio 15 d., trečiadienį, 18.00 val. konferencijų salėje prasideda Slaugos ir pagalbos ligoniams mokymų ciklas „Gailestingai veik!”, tema “Gailestingumas artimui“. Prelegentas parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius.
 • Lapkričio 17 d. organizuojama piligriminė kelionė į Vilnių Aušros vartų atlaidus. Norintys vykti prašome kreiptis iki lapkričio 15 d., trečiadienio,  17.00 val.
 • Lapkričio 19 d. Popiežius Pranciškus paskelbė Pasaulinę vargstančiųjų dieną, tema „Mylėkime ne žodžiu, bet darbu“.
 • Lapkričio 19 d., 16.30 val. sekmadienį, šeimų kabinete, (buvusioje raštinėje) vyks popietė tėvams auginantiems paauglius.
 • Primename, kad trečią mėn. penktadienį, t.y. lapkričio 17-18 d. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyksta 24 val. Švč. Sakramento adoracija. Kviečiami adoruoti.
 • Marijos radijas kviečia į Šlovinimo vakarus, kurie vyksta antrą ir ketvirtą mėnesio penktadienį mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.
 • Šiandien aukos  renkamos   Kauno kunigų seminarijai, dėkojame už aukas.
 • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, „Ta pati“ meditacinę knygelę "Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
 • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią