aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2018-08-12

 • Rugpjūčio 12 d., šį sekmadienį, 19.00 val. bazilikos terasoje vyks Lietuvos šimtmečiui skirtas koncertas iš ciklo „Vasaros koncertai Kristaus Prisikėlimo terasoje“, dalyvauja Kauno diksilendas „DixXband“ (vad. Raimundas Arnašius), vokalinis duetas Vaiva Venslovienė ir Kristina Svolkinaitė. Skambės „Legendinės dainos“ - tai gerai žinomi ir populiarūs 80 -tųjų metų lietuviški šlageriai. Maloniai kviečiame!
 • Rugpjūčio 14–22 d. Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, vyks Žolinės atlaidai - Švč. M. Marijos „Nuliūdusiųjų paguodos“ garbei.
 • Rugpjūčio 15 d., trečiadienį, švęsime Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) iškilmę. Pamaldos vyks sekmadienio tvarka, bus šventinami žolynai. Žolinės iškilmė vyks ir Pažaislyje. 14.00 val. – Sutaikinimo sakramentas, 15.00 val. – iškilmingos šv. Mišios. Jų metu giedos Kauno valstybinis choras. Meno vadovas ir dirigentas P. Bingelis. Po šv. Mišių – koncertas.
 •  Rugpjūčio 16 d. Bažnyčia mini šv. Steponą ir šv. Roką.
 •  Rugpjūčio 19 d., sekmadienį, 15.00 val. Vyskupo nominato dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai Kauno arkikatedroje. 2018 metų liepos 2 dieną Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS monsinjorą dr. Algirdą JUREVIČIŲ paskyrė Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą.
 • Rugpjūčio 24 d., penktadienį, 17.30 val. į Kristaus Prisikėlimo baziliką bus atvežta Švč. M. Marijos statula iš Fatimos. Kartu dalyvaus už krikščioniškąsias vertybes susikūrusi bendruomenė. Bus aukojamos šv. Mišios, giedama Švč. Marijos litanija. Vakarinių šv. Mišių metu bus laiminami vaikai, kad Dievas globotų juos per visus mokslo metus. Kviečiame tikinčiuosius kartu su savo vaikais ir anūkais gausiai dalyvauti.
 • Rugsėjo 9 ir 16 d. organizuojamos piligriminės kelionės į Šiluvos atlaidus, norinčius vykti kviečiame registruotis parapijos raštinėse arba zakristijoje.
 • Mieli parapijiečiai, nuo rugsėjo mėn. vėl atnaujinama parapijos institucijų veikla, kviečiame įsijungti. Jus kviečia parapijos šeimų bendruomenė, jaunos šeimos, Biblijos studija ir Šv. Rašto grupė, Šiluvos M. Marijos draugija, Pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“, savanorių laukia Caritas ir Pagalbos namuose tarnyba, kviečiami ministrantai, jaunimas, adoruotojai norintys adoruoti prie Švč. Sakramento, Alfa kursas, procesijų dalyviai, norinčius giedoti Jūsų laukia choro vadovai, vyks dvasiniai pokalbiai su kunigu. Norinčius aktyviai dalyvauti parapijos gyvenime prašome registruotis, kad galėtume Jums siųsti įvairias informacijas ir kvietimus į susitikimus.
 • Norintys dalyvauti pop. Pranciškaus Mišiose rugsėjo 23 d. Kauno Santakoje, dar galite registruotis parapijos raštinėse arba bazilikos zakristijoje. Jeigu jau esate užsiregistravę į šias Mišias,  galite atsiimti kvietimus. Su savimi turėkite registracijos numerį.
 • Prasideda registracija vaikams ir paaugliams norintiems ruoštis priimti Pirmąją šv. Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą. Registruotis parapijos raštinėse.
 • Mieli tikintieji, šį rudenį bus sukurti 3 vitražai bazilikos langams. Kviečiame ir Jus savo vardine auka prisidėti prie šio sakralaus darbo puošiant šią Tautos šventovę.
 • Lapkričio mėn. organizuojama piligriminė kelionė į Šv. Žemę, o 2019 m. sausio mėn. į Gvatelupę. Išsamesnę informaciją suteiks parapijos raštinėje.
 • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, „Ta pati“, leidinį „Magnificat“, meditacinę knygelę ,,Žodis tarp mūsų“, Šv. Raštą, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
 • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią