Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Tikėjimo ugdymas

Katechezės kambarys

Parapijoje vaikai, jaunuoliai ir suaugusieji rengiami priimti sakramentus. Vaikų ir jaunimo katechezės vyksta grupelėse, kurios sudaromos pagal katechizuojamųjų amžių.

Parapijos katechetė besikreipiantiems teikia individualias konsultacijas tikėjimo ir dvasinio gyvenimo klausimais. Organizuojami individualūs ir grupiniai pokalbiai dvasinėmis temomis su vaikais, jaunimu ir šeimomis.

Pagalba parapijos teritorijoje esančiose 8 mokyklose dirbantiems tikybos mokytojams rūpinasi Parapijos tikybos mokytojų metodinis centras.

tolyn
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015