Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Gruodis  2017»
P A T K Pn Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
2 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą ir trečią mėn. šeštadienį) Koord. A. Azaravičienė/ konferencijų s.  
3 S 9.15 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems Pirmajai šv. Komunijai (sekmadieniais) Mons. V. Grigaravičius/ mažojoje bažnyčioje  
12.00 val. Advento koncertų ciklas "Belaukiant Kalėdų“ E. Stancikas / konferencijų s.  
4 P 18.00 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai (pirmadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/bazilikoje, III a.  
6 T 18.00 val. Projektas "Gailestingai veik" (pirmą ir trečią trečiadienį) Pagalboos namuose tarnyba/ konferencijų s.  
7 K 19.00 val. Damijano grupės susitikimas (ketvirtadieniais) J. Tamulis / mažojoje bažnyčioje  
8 Pn 20.00 val. Šlovinimo vakarai (antrą ir ketvirtą mėn. penktadienį) Marijos radijas / mažojoje Kriskėlimo bažnyčioje  
10 S 10.00 val. Užsiėmimai vaikams, besirengiantiems priimti Pirmąją Komuniją (sekmadieniais) Tik. mok. Juodpusienė/ mažojoje bažnyčioje  
12.00 val. Advento koncertų ciklas "Belaukiant Kalėdų“ E. Stancikas / konferencijų s.  
13.00 val. Šveicarijos lietuvių bendruomenės fotografijų parodos "Lietuvių Šveicarija" atidarymas Parodų salėje Visuomenei
Jaunų šeimų susitikimai (pirmą ir trečią mėn.sekmadienį) 12.30 val. Šv. Mišios; 13.30 val. susitikimas šeimų kambaryje Koord. ses. R.Budvydytė/šeimų k.  
17.00 val. Užsiėmimai jaunuoliams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (sekmadieniais) Kun. V.Dudonis/ konferencijų s.  
12 A Praktinio gerumo diena Pagalbos namuose tarnyba  
18.30 val. "Biblijos studijos" ir Šv. Rašto narių Kūčios Koord. B. Vasylienė  
13 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Kord. R. Lipšienė  
17.00 val. Ekonominės tarybos posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
18.30 val. Pastoracinės tarybos posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
18.30 val. Biblijos studijos ir Šv. Rašto užsiėmimai (antrą ir ketvirtą mėn. trečiadienį) Koord. B. Vasylienė/ konf. s.  
14 K 18.00 val. Instruktažas piligrimams vykstantiems į Meksiką Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
15 Pn 15-17 d. Šeimų bendruomenės rekolekcijos Palendriuose Koord. St. Raščiuvienė  
16 Š 16 - 17 d. Rekolekcijos parapijoje    
17 S Po 9.15 val. šv. Mišių katechezė tėvams (pirmą ir trečią mėn. sekmadienį) Diakonas B.Ulevičius/ mažojoje bažnyčioje  
12.00 val. Advento koncertų ciklas "Belaukiant Kalėdų“ E. Stancikas / konferencijų s.  
19 A 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio „Senjorai" Kūčios Koord. R. Lipšienė/ pailga s.  
20 T 18.00 val. Projektas "Gailestingai veik" Pagalbos namuose tarnyba/ konferencijų s. Visuomenei
21 K 16.00 val. Kūčios parapijos darbuotojams Mons. V. Grigaravičius  
22 Pn 9.00 val. Advento rekolekcijos "Saulės"gimnazijos bendruomenei Bazilikoje  
15.00 val. Mišios ir Kūčios adoruotojams Mons. V. Grigaravičius/ mažojoje bažnyčioje  
23 Š 16.00 Kūčios Carito valgykloje Mons. V. Grigaravičius  
24 S 22.00 val. Bernelių šv. Mišios Bazilikoje  
25 P KRISTAUS GIMIMAS (ŠV.KALĖDOS)    
26 A 12.00 val. M.V.J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 13-ųjų metinių minėjimas Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
28 K 18.30 val. Kalėdinis koncertas „Kalėdos visiems" Bazilikoje  
31 S ŠVENTOSIOS ŠEIMOS ŠVENTĖ    
11.00 val. Padėkos šv. Mišios už 2017 m. Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007