Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Lapkritis  2018»
P A T K Pn Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 K VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ    
2 Pn MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (Vėlinės)    
4 S 3-11 d. parapijos piligrimų išvyka į Šventąją Žemę Mons. V. Grigaravičius  
9.15 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems priimti Pirmąją šv. Komuniją(sekmadieniais) Mons.V. Grigaravičius/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
Po 9.15 val. šv. Mišių katechezė Pirmos šv.Komunijos vaikų tėvams (pirmą ir trečią mėn. sekmadienį) Diak. B.Ulevičius/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
12.00 val. Projektas "Dialogas - Žodis ir spalva" E. Stancikas / konferencijų s.  
18.30 val. Vyskupo E.Bartulio kalendoriaus 2019 m. pristatymas Konferencijų salėje  
6 A 18.00 val. Alfa maldos grupelės užsiėmimai (antradieniais) Inga Bartkienė/Aukštaičių g. 6  
8 K 17.30 val. Biblijos studijos ir Šv.Rašto grupelės užsiėmimai Koord. B. Vasylienė/ katechezės k.  
19.00 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai (ketvirtadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/bazilikoje, III a.  
9 Pn 19.00 val. Tėvų ir krikštatėvių rengimas Krikšto sakramentui (penktadieniais, jeigu yra krikštų) Kun. P. Narijauskas/ Bazilikoje  
11 S 9.30 val.Užsiėmimai jaunuoliams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (kiekvieną sekmadienį)) Anna -Maria Skirbantaitė/ pailga s.  
13 A 19.00 val. Damijano grupės susitikimas (antradieniais) Domas Antanas/ kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
14 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Kord. R. Lipšienė/p. s.  
16 Pn ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA    
16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą ir trečią mėn. penktadienį) Koord. A. Azaravičienė/ pailga s.  
Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija (trečią mėn. penktadienį) Koord. St. Raščiuvienė/ Kristaus Prisikėlimo bažnyčia  
18 S 12.00 val. Renginys vargstančiųjų dienai paminėti    
Jaunų šeimų susitikimai (pirmą ir trečią mėn.sekmadienį) 12.30 val. Šv. Mišios; 13.30 val. susitikimas šeimų kambaryje Koord.s. R.Budvytytė  
19 P 15.30 val. Tikybos mokytojų ir katechetų posėdis Tik. mok. A. Krunglevičiūtė/ raštinėje  
20 A 12.00-13.30 val. Sriubos valgyklos lankytojų konsultacija ir kraujospūdžio matavimas (antradieniais) Gyd. G.Butkuvienė/ Carito valgykla  
21 T 17.30 val. Projektas "Gailestingai veik" (trečią mėn. trečiadienį) Pagalbos namuose tarnyba  
22 K 16.00-18.00 val. Nemokamos teisinės konsultacijos (ketvirtadieniais) N. Strikulys/ Aukštaičių g. 6  
17.30 val. Biblijos studijos ir Šv.Rašto grupelės užsiėmimai Koord. B. Vasylienė/ katechezės k.  
25 S KRISTUS, VISATOS VALDOVAS    
Šv. Cecilijos - bažnytinės muzikos, vargonininkų, dainininkų, muzikantų globėjos pagerbimo šventė 11.00 val. šv. Mišios Bazilikoje  
26 P 15.00 val. Dekanato institucijų vadovų posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
28 T 16.00 val. Parapijos institucijų vadovų posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
18.00 val. projektas "Gailestingai veik" Pagalbos namuose tarnyba/ konferencijų s.  
29 K 18.30 val. KTU akademinio choro "Jaunystė" koncertas D. Beinarytė/ bazilikoje  
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007