Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Vasaris  2018»
P A T K Pn Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
2 Pn KRISTAUS PAAUKOJIMAS (Grabnyčios)    
3 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą ir trečią mėn. šeštadienį) Koord. A. Azaravičienė/ konferencijų s.  
4 S 9.15 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems Pirmajai šv. Komunijai (sekmadieniais) Tik. mok. Juodpusienė/ mažojoje bažnyčioje  
Po 9.15 val. šv. Mišių katechezė tėvams (pirmą ir trečią mėn. sekmadienį) Diakonas B.Ulevičius/ mažojoje bažnyčioje  
12.00 val. "Dialogas -žodis ir spalva" E. Stancikas / konferencijų s.  
5 P 18.00 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai (pirmadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/bazilikoje, III a.  
7 T 18.00 val. Projektas "Gailestingai veik" (pirmą ir trečią trečiadienį) Pagalboos namuose tarnyba/ konferencijų s.  
8 K 19.00 val. Damijano grupės susitikimas (ketvirtadieniais) J. Tamulis / mažojoje bažnyčioje  
9 Pn 8.00 val. šv.Mišios Ligonių dienos proga parapijoje sergantiems žmonėms Marijos radijas / mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
20.00 val. Šlovinimo vakarai (antrą ir ketvirtą mėn. penktadienį) Marijos radijas / mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
10 Š 18.30 val. Sutuoktinių vakaras Ses.R.Budvytytė/konferencijų salėje  
11 S 10.00 val. Užsiėmimai vaikams, besirengiantiems priimti Pirmąją Komuniją (sekmadieniais) Tik. mok. Juodpusienė/ mažojoje bažnyčioje  
12.00 val. Projekto „Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas“ pristatymas Konferencijų salėje Visuomenei
14 T PELENŲ DIENA, gavėnios pradžia    
13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Kord. R. Lipšienė  
18.30 val. 40 val. Švč. Sakramento adoracijos pradžia Koord. St. Raščiuvienė/bazilikoje  
16 Pn LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-METIS. 10.00 val. iškilmingos šv. Mišios Mons. V. Grigaravičius/ bazilikoje  
10.00 val. 40 val. Švč. Sakramento adoracijos pabaiga Koord. St. Raščiuvienė/bazilikoje  
18 S Jaunų šeimų susitikimai (pirmą ir trečią mėn.sekmadienį) 12.30 val. Šv. Mišios; 13.30 val. susitikimas šeimų kambaryje Ses.R.Budvytytė  
12.00 val. "Dialogas -žodis ir spalva" E. Stancikas / konferencijų s.  
25 S 17.00 val. Užsiėmimai jaunuoliams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (sekmadieniais) Kun. V.Dudonis/ konferencijų s.  
28 T 18.30 val. Biblijos studijos ir Šv. Rašto užsiėmimai (antrą ir ketvirtą mėn. trečiadienį) Koord. B. Vasylienė/ pailga salė  
18.30 val. Pastoracinės tarybos posėdis Mons. V. Grigaravičius/ raštinėje  
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007