Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
m_linija

Renginių tvarkaraštis – kalendorius

Kalendorius nuolat papildomas.

« Balandis  2018»
P A T K Pn Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
    Renginys Atsakingas / Vieta Paskirtis
1 S 8.00 val. VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (Velykos) Bazilikoje  
2 P 18.00 val. Parapijos šeimų bendruomenės užsiėmimai (pirmadieniais) Koord. St. Raščiuvienė/bazilikoje, III a.  
4 T 13.00 val. Pagyvenusių žmonių sambūrio "Senjorai“ popietė (trečiadieniais) Kord. R. Lipšienė/ pailgoje salėje  
5 K 19.00 val. Damijano grupės susitikimas (ketvirtadieniais) J. Tamulis / mažojoje bažnyčioje  
6 Pn 18.30 val. Tėvų ir krikštatėvių rengimas Krikšto sakramentui (penktadieniais) Kun. V.Dudonis/ bazilikoje  
7 Š 16.30 val. Parapijos Šiluvos M. Marijos draugijos susirinkimas (pirmą ir trečią mėn. šeštadienį) Koord. A. Azaravičienė/ konferencijų s.  
8 S DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS    
Parapijos jaunų šeimų atvelykio šventė Ses.R.Budvytytė/konferencijų salėje  
9.15 val. Šv. Mišios vaikams, besirengiantiems Pirmajai šv. Komunijai (sekmadieniais) Mons. V. Grigaravičius  
10.00 val. Užsiėmimai vaikams, besirengiantiems priimti Pirmąją Komuniją (sekmadieniais) Tik. mok. Juodpusienė/ mažojoje bažnyčioje  
9 P VIEŠPATIES APREIŠKIMAS    
12 K 18.00 val. Biblijos studijos ir Šv. Rašto užsiėmimai (ketvirtadieniais) Koord. B. Vasylienė/ pailga salė  
13 Pn 20.00 val. Šlovinimo vakarai (antrą ir ketvirtą mėn. penktadienį) Marijos radijas / mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
15 S Po 9.15 val. šv. Mišių katechezė tėvams (pirmą ir trečią mėn. sekmadienį) Diakonas B.Ulevičius/ mažojoje bažnyčioje  
12.00 val. "Dialogas -žodis ir spalva" E. Stancikas / konferencijų s.  
Jaunų šeimų susitikimai (pirmą ir trečią mėn.sekmadienį) 12.30 val. Šv. Mišios; 13.30 val. susitikimas šeimų kambaryje Ses.R.Budvytytė  
17 A 17 - 21d. Sumos choristų piligriminė kelionė į Romą    
18 T 18.00 val. Projektas "Gailestingai veik" (pirmą ir trečią trečiadienį) Pagalboos namuose tarnyba/ konferencijų s.  
20 Pn 8.30 val. 24 val. Švč. Sakramento adoracijos pradžia Marijos radijas / mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje  
21 Š 8.00 val. 24 val. Švč. Sakramento adoracijos pabaiga Marijos radijas / mažojoje Kriskėlimo bažnyčioje  
22 S 17.00 val. Užsiėmimai jaunuoliams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (sekmadieniais) Kun. V.Dudonis/ konferencijų s.  
16.00 val. Jaunavedžių konferencija Mons. V. Grigaravičius/konferencijų s.  
26 K 15.00 val. Carito darbuotojų posėdis J.Matikovienė/ parapijos namuose  
29 S 12.00 val. "Dialogas -žodis ir spalva" E. Stancikas / konferencijų s.  
m_linija  
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007