aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2022-10-02

  • Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Visą spalio mėn. bazilikoje prieš 18.00 val. šv. Mišias bus kalbamas Rožinis. Kviečiame tikinčiuosius jungtis bendrai maldai.
  • Visus, kam reikia gydančios Viešpaties meilės prisilietimo, kviečiame į vidinio išgydymo pamaldas spalio 6 d. nuo 17 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.
  •  Iki spalio 12 d. dar tęsiasi registracija vaikams besirengiantiems priimti Pirmąją Šv. Komuniją (nuo 10 metų) ir jaunuoliams besirengiantiems priimti Sutvirtinimo sakramentą (nuo 15 metų).
  •  Nuo spalio mėnesio kviečiame visus, sulaukusius 20 metų ir vyresnius, pradėti kelionę į mūsų tikėjimo gelmes. Suaugusiųjų katechezėje pirmiausiai laukiami: Pirmajai šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams besiruošiančiųjų vaikučių/jaunuolių tėveliai. Santuokai besirengiantys sužadėtinai bei būsimi krikštatėviai, kurie dar nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento. Visi suaugę, kam reikia bent vieno ar visų Įkrikščioninimo sakramentų (Krikšto, Pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo). Taip pat ir visi, kas nori pagilinti savo tikėjimo žinias, išsiaiškinti rūpimus klausimus, išsklaidyti abejones, pabendrauti su bendraminčiais. Prašome registruotis bazilikos raštinėje. Pirmasis užsiėmimas spalio 16 d. 16.00 val. konferencijų salėje
  •  Kviečiame į dvasines pratybas pagal programą "Eik į savo kambarėlį". Tai ignaciškos pratybos. Jos skirtos tiems, kas nori sutvirtinti ryšį su Dievu, per Jėzaus asmenį. Atliekančius pratybas palydės T. Aldonas Gudaitis SJ. Pirmas susitikimas - spalio 10 d., pirmadienį, po 18.00 val. šv. Mišių.
  • Spalio 23 d. - MISIJŲ SEKMADIENIS. Pasaulinė misijų diena
  • Tikinčiųjų žiniai, jeigu mirė Jūsų artimas žmogus, laidotuvių dienoje yra galimybė į bažnyčią atnešti karstą ar urną. Jums patogiu laiku yra aukojamos šv. Mišios už velionį. Primename, kad bažnyčioje specialiomis apeigomis pagerbiami mirusio žmogaus kūnas arba pelenai.
  • Kviečiame įsigyti žurnalus „Artuma“, „Kelionė su Bernardinais“, meditacinę knygelę "Žodis tarp mūsų“, laikraščius XXI amžių ir „Prisikėlimą“.
  
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią