aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2019-05-12

  • Šiandien, Gerojo Ganytojo sekmadienį, Bažnyčia kviečia melstis už kunigus ir naujus pašaukimus. Taip pat šiandien daroma rinkliava kunigų seminarijai paremti.
  • Gegužės 26 d., sekmadienį, mūsų bazilikoje lankysi Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Vyks parapijos kanoninė vizitacija ir bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Po iškilmių agapė šventoriuje. Maloniai kviečiame tikinčiuosius dalyvauti iškilmėje.
  • Gegužės 26 d. , sekmadienį , šv. Mišios 12.30 val. nebus aukojamos.
  • Lapkričio mėn. organizuojama piligriminė kelionė į Šv. Žemę, o kitų metų sausio mėn., po Trijų Karalių šventės, piligriminė kelionė į Gvatelupę. Išsamesnę informaciją galite gauti raštinėse arba zakristijose. Dėkojame už aukas.
  • Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose.  Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų. Dėkojame visiems, kad savo malda ir auka prisidedate prie Marijos radijo misijos. Marijos radijas išsilaiko tik Jūsų paramos dėka.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią