aktualu
parapija
šventovė
mažoji bažnyčia
adoracija
sakramentai
ekskursijos
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

Užsisakykite
    
   
   
   
       
   
 
 
 

SEKMADIENIO SKELBIMAI

2023-03-19

  •  Rytoj, kovo 20 d., švęsime šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio iškilmę.
  •  Kovo 25 d. Bažnyčia švenčia Viešpaties Apreiškimo iškilmę.
  •  Balandžio 8 - 9 d. bazilikoje vyks nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, norintys adoruoti kviečiame užsirašyti parapijos raštinėse. Švč. Sakramento adoracija prasidės Didįjį šeštadienį 8.00 val. ryto, baigsis Velykų rytą 8.00 val.
  • Mielieji, dėkojame, kad buvome kartu 2022 metais! Kviečiame ir šiais metais prisidėti prie Kristaus Prisikėlimo bazilikos išlaikymo skiriant 1,2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, o 0,6 % nuo GPM raginame skirti Krikščionių profsąjungai, kad ši profsąjunga sukaupusi reikalingą fondą, ateityje, kai iškils reikalas, galėtų sėkmingai apginti tikinčiųjų teises. Primename, kad skirti procentus galima tik per elektroninę deklaravimo sistemą – EDS.
  • Primename, kad apkasų žvakių gamybai reikalinga tik vaškas (skardinių ir kartono turime pakankamai), vaškas priimamas ir savanoriai laukiami tik penktadieniais ir šeštadieniais nuo 10.00 iki 20.00 val. bazilikos rūsyje (Žemaičių g. 31 A). Įėjimas pro kolumbariumą.
  • Kviečiame papildyti naujai kuriamo bazilikos Sumos choro gretas. Visus valdančius balsą, intonuojančius, bei skaitančius muzikinį raštą, kviečiame papildyti naujai kuriamo mūsų bazilikos sumos choro gretas. Dėl perklausos po Sumos šv. Mišių kviečiame kreiptis į vargonininką ir choro vadovą Povilą.
  • Kviečiame įsigyti katalikišką literatūrą: „Artuma“, „Žodį tarp mūsų“, „Magnificat“ , laikraščius XXI amžių,  "Prisikėlimą“ ir kitus katalikiškus leidinius.
 

 

   
    spacer      
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021
   
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią