Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Projektas „Dialogas - žodis ir spalva" 2010 - 2011 metai (programa)

Paskelbta: 2010-08-24

       Linkiu daug gražių ir prasmingų sekmadienių visiems, kurie nori daugiau gerumo ir mažiau pykčio, kurie tiki, kad melas niekada nenugalės tiesos ir, kurie moka mylėti.
                                 (LR krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė)

RUGSĖJIS
19 d.
Žodžio valanda skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 135-osioms ir Danutės Čiurlionytės -Zubovienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
Aktoriai Liucija Zorubaitė, Daina Kazlauskienė, Egidijus Stancikas ir pianistė Sonata Bielionytė.
Jaunųjų čiurlioniečių kūrybos paroda.

SPALIS
3 d.
Žodžio valandoje aktorė Olita Dautartaitė.
Teresės Jankauskaitės kūrybos paroda.
24 d.
Žodžio valandoje aktorė Virginija Kochanskytė.
Teresės Jankauskaitės kūrybos paroda.

LAPKRITIS
14 d.
Žodžio valandoje aktorius Saulius Bagaliūnas.
Tekstilės grupės „Esame“ kūrybos paroda.
28 d.
Advento ciklas „Belaukiant Kalėdų...“
Žodžio kūrybos valandoje aktorė poetė Daiva Čepauskaitė.
Tekstilės grupės „Esame“ kūrybos paroda.

GRUODIS
5 d.
Žodžio kūrybos valandoje poetė Aldona Ruseckaitė.
Gintaro Česonio fotografijų paroda „Šiluva“.
12 d.
Žodžio kūrybos valandoje poetas Robertas Keturakis.
Gintaro Česonio fotografijų paroda „Šiluva“.
19 d.
Žodžio kūrybos valandoje aktorius bardas Henrikas Savickis.
Gintaro Česonio fotografijų paroda „Šiluva“.

SAUSIS
9 d.
Žodžio valandoje aktorė Regina Varnaitė.
Elmos Šturmaitės kūrybos paroda.
23 d.
Žodžio valandoje aktorė skaitovė Stefa Navardaitienė.
Elmos Šturmaitės kūrybos paroda.

VASARIS
6 d.
Žodžio valandoje režisierė Neris Karpuškaitė.
Viliaus Slavinsko kūrybos paroda.
20 d.
Žodžio valandoje aktorė Vilija Grigaitytė.
Viliaus Slavinsko kūrybos paroda.

KOVAS
6 d.
Žodžio valandoje aktorė Jūratė Onaitytė.
Gintaro Pankevičiaus kūrybos paroda.
20 d.
Žodžio valandoje aktorius Petras Venslovas.
Gintaro Pankevičiaus kūrybos paroda.

BALANDIS
10 d.
Žodžio valanda skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-osioms mirties ir Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės 125-osioms gimimo metinėms paminėti.
Aktoriai Inga Mikitavičiūtė ir Saulius Čiučelis.
Džiugo Polikaičio kūrybos paroda.

GEGUŽĖ
1 d.
Žodžio valanda skirta Motinos dienai.
Aktorė Dalia Jankauskaitė.
Nijolės Price (Čikaga, JAV) kūrybos paroda.
15 d.
Žodžio valandoje aktoriai Elena ir Antanas Žekai.
Nijolės Price (Čikaga, JAV) kūrybos paroda.

BIRŽELIS
5 d.
Žodžio valanda skirta Tėvo dienai.
Aktorė Aušra Keliuotytė.
Nijolės Price (Čikaga, JAV) kūrybos paroda.

Dėkojame:
LR Krašto apsaugos ministrei Rasai Juknevičienei,
Advento ciklo „Belaukiant Kalėdų...“ mecenatams Aleksandrai ir Vytui Bancevičiams,
„Arx Baltica“ spaudos namams.


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021