Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Kovo 13 d. (sekmadienį) 12.00 val. konferencijų salėje koncertas „Dainuojame Lietuvai“

Paskelbta: 2011-03-07
Koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Dalyvauja Kauno m. mišrus choras „Gimtinė“, vad. Rimantas ir Margarita Vaičekoniai

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021