Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Kovo 27 d. (sekmadienį) 12.00 val. – VDU prof. habil. dr. Alfonso Motuzo autorinių kompaktinių plokštelių „Veprių Kalvarijų maldos ir giesmės“ sutiktuvės

Paskelbta: 2011-03-08
Dalyvauja Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, doc. teol. m.dr. Faustas Jončys (VDU), Lietuvos piligrimų centro vadovas soc. m. dr. Darius Liutikas, VDU leidyklos vadovas Jonas Jaučkojis . Giesmes gieda Veprių parapijos giesmininkai, vadovė Stasė Novikienė

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021