Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Gruodžio 24 d., Kūčių naktį, 22.00 val. Bernelių šv. Mišios

Paskelbta: 2011-12-19
Piemenėlių šv. Mišiose giedos choras „Jaunystė“ ir A. Kačanausko muzikos mokyklos chorinio dainavimo grupės „Dangi“, „Dangiukai“, vadovė D. Beinarytė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021