Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Sausio 3 d., sekmadienį, 12.00 val. Kas yra Pal. kun. Mykolas Sopočka? Susipažinkime su juo!

Paskelbta: 2015-12-29

Vasario 15 d. Romos Katalikų Bažnyčia mini palaimintąjį kunigą Mykolą Sopočką, šv. Faustinos Kovalskos dvasios tėvą, daug nusipelniusį, kad per seserį Faustiną paskelbta Dievo Gailestingumo žinia įgautų konkrečios maldingumo formos pavidalą ir kuo plačiau pasklistų po pasaulį.

Kun. Mykolas Sopočka palaimintuoju paskelbtas 2008 m. rugsėjo 28 d.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021