Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Birželio 27 d., pirmadienį, 16.00 val. Atminimų vakaras, skirtas 1918 m. Signatarams paminėti

Paskelbta: 2016-06-22
Konferencijų salėje

 JOKŪBAS ŠERNAS (1888 06 14) (1918 m. Signataras, teisininkas, visuomenininkas, žurnalistas).  Pranešėjas – Jūratė Tarasevičiūtė, Kauno IX forto muziejaus ekskursijų vadovė, istorikė.

VLADAS MIRONAS (1880 06 22) (1918 m. Signataras, kunigas, Ministras pirmininkas (1938–1939 m.), Lietuvos kariuomenės kapelionas, politinis kalinys). Pranešėjas – Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius.

JONAS VAILOKAITIS (1886 06 25) (1918 m. Signataras, finansininkas, visuomenės bei politinis veikėjas) Pranešėjas – Alvyda Čepaitytė-Sipienė aktorė, režisierė, žurnalistė.

Koncertuoja  Pasaulio kybartiečių draugijos vokalinis ansamblis.

Renginio globėja – Seimo narė VINCĖ VAIDEVUTĖ MARGEVIČIENĖ.

Organizatoriai – Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno filialas ir LPKTS.

KVIEČIAME pagerbti istorinių asmenybių, lėmusių Lietuvos likimą, atminimą.

***

Kiekvienas istorinis įvykis susijęs su konkrečių žmonių veikla. Kas buvo tie, kurie pasiaukojo tautos reikalams ir 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti pirmininko kabinete pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą? Kas buvo tie, kurie slapta 1949 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos laisvės kovo sąjūdžio deklaraciją? 1949 m. deklaracija sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje. Maloniai kviečiame Jus į jau tradiciniu tapusį atminimo vakarą, skirtą 1918 m. ir 1949 m. Signatarams paminėti.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021