Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Rugpjūčio 28 d., sekmadienį, 12.00 val. Valanda skirta XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 85-osios metinėms paminėti ir parodos „Nepriklausomybės keliu“ atidarymas

Paskelbta: 2016-08-25

Parodos autorius Henrikas Kebeikis pristatys unikalią dokumentų parodą, papasakos apie Vladą Daumantą (Dzimidavičių) ir Juozą Gabrį Paršaitį.

Apie XXVII knygos mėgėjų draugijos narius – Nepriklausomybės akto signatarus Jurgį Šaulį, Mykolą Biržišką, Petrą Klimą, Kazį Bizauską ir vieną iš Draugijos įkūrėjų Juozą Tumą Vaižgantą kalbės Draugijos pirmininkė Dalia Poškienė ir Vaižganto muziejaus vadovas Alfas Pakėnas.

Renginį organizuoja XXVII knygos mėgėjų draugija, partneriai – Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija ir bendruomenės centras Žaliakalnio aušra“

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021