Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Lapkričio 6 d., sekmadienį, 18.30 val. konferencijų salėje Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio 2017 m. kalendoriaus „Išganytojo relikvijos“ pristatymas

Paskelbta: 2016-10-24
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021