Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

Gruodžio 17 d., šeštadienį, po 18.00 val. šv. Mišių bazilikoje vyks Advento – Šv. Kalėdų giesmių ir poezijos vakaras „Iš tylos“

Paskelbta: 2016-12-02
Dalyvauja Kristaus Prisikėlimo bazilikos senjorių choras „Pastoralė“ ir „Giesmė“, solistai Kristina Siurbytė, Egidijus Bavikinas, koncertą veda ir eiles skaito aktorė Virginija  Kochanskytė. Choro meno vadovės ir dirigentės Nijolė Jautakienė ir Salvinija Jautakaitė - Hargreaves

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021