Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2017 m. vasario 19 d., sekmadienį, 12.00 val. Žaliakakanio bendruomenės valanda "TU ANT ŽALIO KALNO GYVENI". Bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ mišraus choro „Gaida“ koncertas „Dainuoju Lietuvą“

Paskelbta: 2017-02-13
 Visi Žaliakalnio dvasios palytėti ateikime ir vėl pabūti kartu Organizatoriai: BC „Žaliakalnio aušra“, Kauno m. savivaldybės V.Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros‘ padalinys, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija

Visi Žaliakalnio dvasios palytėti ateikime ir vėl pabūti kartu.

Organizatoriai: BC „Žaliakalnio aušra“, Kauno m. savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros‘ padalinys, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021