Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2018 m. lapkričio 29 d., penktadienį, 18.00 val. šv. Mišiose giedos KTU akademinis choras "Jaunystė", po Mišių koncertas bazilikoje

Paskelbta: 2018-11-14
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021