Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2019 m. kovo 3 d. , sekmadienį, 12.00 val. Knygos „Šimtmečio žiedas. Mano laiškai Lietuvai“ pristatymas

Paskelbta: 2019-02-19

Dalyvauja bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ choras „Gaida“, vadovas Arvydas Paulauskas.

Viso pasaulio lietuvių kartu kurtoje interaktyvioje knygoje 550 sveikinimo laiškų Lietuvai 100-čio proga.

Projektą inicijavo VšĮ Sveikatos centras „Amžinoji sandora“.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021