Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2019 m. kovo 17 d., sekmadienį, 12.00 val. Poezijos popietė "Atgalios ar sugrįžti kas šaukia“

Paskelbta: 2019-02-28


Lietuvių išeivijos poetų - Aisčio, Bernardo Brazdžionio, Jono Meko, Liūnės Sutemos, Henriko Nagio poeziją skaito aktorė Olita Dautartaitė.Knygų parodos „JAV lietuvių kultūrinis palikimas“ atidarymas. Parodos organizatorius doc. dr. Romualdas Aloyzas Dobrovolskis.

Spalvos galerijoje – dailininko Bangučio Prapuolenio akvarelės darbų parodos „Judesiai tyloje“ atidarymas

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021