Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2019 m. balandžio 7 d., sekmadienį, 12.00 val. projektas "Dialogas - žodis ir spalva"

Paskelbta: 2019-04-04
Žodžio valandoje – rašytojo, visuomenininko Gedimino Jankaus novelių knygos „Rytoj“ pristatymas. Dalyvauja autorius Gediminas Jankus ir aktorius Egidijus Stancikas. Spalvos galerijoje – dailininko Bangučio Prapuolenio akvarelės darbų paroda „Judesiai tyloje“ .
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021