Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2019 m. gruodžio 22 d., sekmadienį, po 12.30 val. šv. Mišių koncertas bazilikoje "IŠ ADVENTO Į KALĖDAS"

Paskelbta: 2019-12-17

Dalyvauja choras "PASTORALĖS GIESMĖ", vadovė ir dirigentė NIjolė Jautakienė,  akompanuoja Marija Čiapaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021