Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2019 m. gruodžio 29 d., sekmadienį, 12.00 val. konferencijų salėje ciklo "TU ANT ŽALIO KALNO GYVENI" baigiamasis metų renginys

Paskelbta: 2019-12-23

Šventinėje popietėje paminėsime bendruomenės centro "Žaliakalnio aušra" 15-kos metų sukaktį ir choro "Gaida" įkūrimo penkmetį. Renginio programą rengia ir veda maestro Arvydas Paulauskas.

Maloniai kviečiame palydėti 2019-tuosius, pabūti drauge.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021