Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2020 m. sausio 19 d., sekmadienį, 12.00 val. projektas "Dialogas - Žodis ir spalva"

Paskelbta: 2020-01-13
Žodžio valandoje poeto, prelato Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos „Kasdienybėje Tavęs ilgiuosi“ pristatymas. Dalyvauja autorius prel. V. S. Vaičiūnas, poetas R. Keturakis, knygos leidėjas V. Kubilius ir aktorius E. Stancikas.  Spalvos galerijoje – dailininko Rimvydo Mulevičiaus kūrybos darbų paroda „Malda“

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021