Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2020 m. vasario 9 d., sekmadienį, 12.00 val. projektas "Dialogas - Žodis ir spalva"

Paskelbta: 2020-02-05

Žodžio valanda skirta Vasario 16-osios paminėjimui. Knygos „Pašaukti tikrajai Laisvei: kunigas Stasys Yla ir sesuo Augusta - Apolonija Sereikytė“ pristatymas.

Dalyvauja knygos autoriai: sesė Albina Marija Jurgė Pajarskaitė, Elvydas Jačėnas, Rita Šlaitaitė ir aktorius Egidijus Stancikas.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021