Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2020 m. spalio 7 d. 18.30 val. projektas "Dialogas - Žodis ir spalva 2020 m." Spalvos galerijoje – dailininko Artūro Slapšio sukauptos Kauno dailininkų meno kūrinių kolekcijos parodos atidarymas

Paskelbta: 2020-09-30

 Parodoje pristatomi dailininkų: Marijos Rastenienės, Vytauto Stasio Lagunavičiaus, Viliaus Ksavero Slavinsko, a.a. Vytauto Tamoliūno, Artūro Slapšio, Virginijaus Kašinsko, Raimundo Majausko, Gintaro Pankevičiaus, Edmundo Saladžiaus, Romualdo Čarnos darbai

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021