Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2020 m. lapkričio 8 d., sekmadienį, 18.30 val. Šiaulių vyskupo E. Bartulio nuotraukų kalendoriaus "MARIJA, GLOBOK EUROPĄ" 2021 m. pristatymas

Paskelbta: 2020-10-27

Renginyje būtina laikytis Covid-19 saugumo reikalavimų, dėvėti veido apsaugos priemones, dezinfekuoti rankas, laikytis atstumo

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021