Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Koncertai, parodos, kiti kultūriniai projektai

2023 m. balandžio 30 d. 12.00 val. konferencijų salėje susitikimas su prelatu Vytautu Steponu Vaičiūnu

Paskelbta: 2023-04-14
Kviečiame ateiti ir  paklausyti prelato poezijos. Galėsite įsigyti  jo naujausias knygas ir kartu pasveikinti jį praėjusio gimtadienio proga
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021