Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Šiluvos Švč. M. Marijos draugija

Parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos nariai, 2014 m.

Dvasios vadovas - kun. Virgilijus Dudonis;

Koordinatorė - Ada Azaravičienė, tel. 861533443

Įsteigta 2011 m., draugija šiuo metu vienija 20 narių.

Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugija yra bendrija, vienijanti katalikus, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove. (iš Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos statuso)

Kas gali tapti šios draugijos nariu?

Į draugiją įstojama pareiškus norą būti draugijos nariu ir nustatytą dieną po šv. Mišių viešai davus pasižadėjimą laikytis įstatų.

Ką mes veikiame?

Draugijos nariai:

 • Pirmąjį ir trečiąjį mėnesio šeštadienį,16.30 val., M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje rengia susitikimus su savo dvasios vadovu ir po to dalyvauja aukojamose šv. Mišiose už draugijos narius;
 • kiekvieną dieną individualiai kalba Gyvąjį rožinį Šv. Tėvo numatytomis mėnesio intencijomis;
 • rugsėjo – birželio mėn. nuo pirmadienio iki ketvirtadienio Kristaus Prisikėlimo bazilikoje 17.30 val. meldžiasi Rožinio malda parapijos intencijomis, prašydami M. Marijos užtarimo;
 • pagal galimybes vyksta į tradicinius atlaidus Šiluvoje švęsti Marijos dieną;
 • pagal galimybes įsipareigoja adoruoti Švč. Sakramentą mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje.
 • Kviečiame parapijiečius įsijungti į mūsų veiklą ir padėti Švč. Mergelei Marijai per mus garbinti savo sūnų Jėzų Kristų ir kartu melstis prašant savo tėvynei – Marijos žemei, savo šeimoms Dievo malonių, gausių atsivertimų ir naujų dvasinių pašaukimų.

  Tepaskatina mus šie Jėzaus žodžiai: „Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe“ (Mt 18, 19-20).

  VEIKLA:

  (apie Šiluvos Švč. Mergelės Marijos veiklą prašome skaityti parapijos įvykiuose)

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2015