Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos Kristaus Prisikėlimo parapijos skyrius

Parapijos Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos Kristaus Prisikėlimo skyriaus nariai, 2014 m.

Dvasios vadovas - kun. Nerijus Pipiras

Įsteigtas 2011 m., skyrius šiuo metu vienija 20 narių.

Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugija yra bendrija, vienijanti katalikus, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. Mergelei Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove. (iš Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos statuso)

Kas gali tapti šios draugijos nariu?

Į draugiją įstojama pareiškus norą būti draugijos nariu ir nustatytą dieną po šv. Mišių viešai davus pasižadėjimą laikytis įstatų.

Ką mes veikiame?

Parapijos skyriaus nariai:

 • kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį 16.30 val. M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje rengia susitikimus su savo dvasios vadovu ir kiekvieno mėnesio 13 d. vyksta pokalbiai su kviestiniu svečiu (katechezės k.);
 • kiekvieną dieną individualiai kalba Gyvąjį rožinį Šv. Tėvo numatytomis mėnesio intencijomis;
 • rugsėjo – birželio mėn. nuo pirmadienio iki ketvirtadienio Kristaus Prisikėlimo bazilikoje 17.30 val. meldžiasi Rožinio malda parapijos intencijomis, prašydami M. Marijos užtarimo;
 • pagal galimybes vyksta į tradicinius atlaidus Šiluvoje švęsti Marijos dieną;
 • pagal galimybes įsipareigoja adoruoti Švč. Sakramentą mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje;
 • kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį 18.00 val. bazilikoje aukojamos šv. Mišios už gyvus ir mirusius draugijos narius.
 • Kviečiame parapijiečius įsijungti į mūsų veiklą ir padėti Švč. Mergelei Marijai per mus garbinti savo sūnų Jėzų Kristų ir kartu melstis prašant savo tėvynei – Marijos žemei, savo šeimoms Dievo malonių, gausių atsivertimų ir naujų dvasinių pašaukimų.

  Tepaskatina mus šie Jėzaus žodžiai: „Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe“ (Mt 18, 19-20).

  VEIKLA:

  (apie Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos Kristaus Prisikėlimo parapijos skyriaus veiklą prašome skaityti parapijos įvykiuose)

   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021