Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kun. Nerijus Šmerauskas – naujas vikaras Kristaus Prisikėlimo parapijoje (2010-06-29)

Paskelbta: 2010-07-28

 

Birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje, švenčiant Šv. Petro ir Pauliaus iškilmes, arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius kunigystės šventimus suteikė diakonui Nerijui Šmerauskui  (išsamiau žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1534)

Viešpats  Dievas tegloboja Jus kunigystės kelyje, suteikia Jums jėgų ir malonės!

                                                                           A.  Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021