Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva" (2010-10-03)

Paskelbta: 2010-10-06

 

Atsigerkim prie kūrybos šaltinio

Šiais žodžiais spalio 3-ąją susirinkusius po šv. Mišių konferencijų salėje į renginį „Dialogas – Žodis ir Spalva“ pakvietė jo vadovas Egidijus Stancikas. Ir nesuklydo taip taręs, nes tai buvo labai prasminga valanda, kuri atvėrė ne vieną kūrybos šaltinį.

Aktorė Olita Dautartaitė skaitė mažai kam žinomo poeto Antano Cibulskio kūrybą, kuris rašė: „Aš noriu kalbėt tik į širdį/ Kalbėti tiktai iš širdies...“. Ir kalbėjo jis iš širdies, bet nepatiko sovietiniams mąstytojams. Tad ir išėjo Anapilin Antanas Cibulskis paslaptingai... Kaip ir daugelis tuomet...

Aktorė, skaitydama Janinos Degutytės gyvenimo prisiminimus, atskleidė, kiek daug skausmo slypėjo poetės gyvenime, kurį ji kantriai nešė.

Savo valandą Olita Dautartaitė baigė Jono Strielkūno eilėmis. Aktorė Olita Dautartaitė visuomet iki sielos gelmių sujaudina klausytoją, atveria kažką nauja, negirdėta. Lenkiamės šiai aktorei už jos didį talentą.

Į parodų salę pakvietė dailininkė iš Dzūkijos Teresė Jankauskaitė. Kaip ji sako: „Dirbu juodai, gyvenu baltai“. Paroda labai turtinga: tapybos darbai, keramika, kompozicijos iš laukinių žolių. Jos darbai aplankė daug parodų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tik su jai būdingu kruopštumu ir kantrybe dailininkė išgauna ypatingus keramikos ornamentus, kuriančius paslaptį.

Teresė nesivaiko vienadienių daiktų, gyvena ir kuria Merkinės seniūnijoje, Pelėkiškių kaime. Matyt, todėl ir jos kūryboje atsispindi nesugadintas, nesuklaidintas gamtos stebuklas.
                                                               Rima Lipšienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021