Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Eucharistijos šventės akimirkos (2007-09-20 - 2007-09-23)

Paskelbta: 2007-09-21

Viešpatie Dieve, gailestingasis Tėve ir gyvenimo šaltini, atmink savo meilę mums, išlietą per Tavo Sūnų Jėzų Kristų.
Jo Kūno ir Kraujo – Eucharistijos slėpinį švęsdami, mes įžengiame į Tavo, Švenčiausioji Trejybe, gyvenimą.“
                                                  (plg. iš Lietuvos II Eucharistinio kongreso maldos)

                 

                                    

                                                                            

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021