Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Adventinis renginių ciklas „Belaukiant Šv. Kalėdų“ (2010-11-28)

Paskelbta: 2010-12-01

 

Uždegta pirmoji Advento žvakė. Pirmasis renginys “Belaukiant Kalėdų“. Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius trumpoje katechezėje kalbėjo apie Advento esmę, klausdamas kiekvieno, ar mes širdies gilumoje ruošiamės, ar ketiname, sakykim, su šeima prie vakarienės stalo pasikalbėti, ką reiškia Adventas. Klebonas linkėjo pasidalinti gerumu, atlikti gailestingumo darbą ir nesusižavėti išoriniais blizgučiais, o suvokti šio meto esminius dalykus.

Nebe pirmus metus Advento ciklą mecenuoja Aleksandra ir Vytas Bancevičiai. Už šią prasmingą dovaną širdingais plojimas susirinkusieji jiems padėkojo.

Kūrybos valandoje dainininkas Mindaugas Jankauskas nudžiugino klausytojus dainomis. Valandą tęsė aktorė poetė Daiva Čepauskaitė ir atvertė savo prozos ir poezijos puslapių. Parodų salėje tekstilininkės Rūtos Luckienės darbų paroda ir Birutės Kairaitytės-Vaitkevičienės fotografijų paroda „Mūsų bažnyčios“.

Trumpa valanda, bet kiek daug buvo galima išgirsti , pamatyti ir nesunku suvokti, kokias dovanas gauna susirinkusieji šioje salėje. Manyčiau išsipildys Vyto Bancevičiaus pasakyti žodžiai:  „Tegul būna Adventas kuo šiltesnis kiekvieno širdyje“. 

                                                                    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021