Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Vasario 25 d. prasideda renginių projektas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje „Dialogas – Žodis ir Spalva“

Paskelbta: 2007-03-28

Vasario 25 d. po Sumos šv. Mišių nemaža dalis tikinčiųjų skubėjo į konferencijų salę, kur prasidėjo projekto „Dialogas – Žodis ir Spalva“ pirmasis renginys. Projekto iniciatoriai aktorius Egidijus Stancikas ir Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas teol. lic. kun. Vytautas Grigaravičius. Septynis sekmadienius mūzos ir spalvų mėgėjai mėgausis lietuviško žodžio skambesiu, grožėsi Lietuvos dailininkų darbais.

Pirmasis susitikimas „Septynių vasarų giesmės“ įvyko su visiems gerai žinoma aktore Virginija Kochanskyte. „Poezija man – pasaulis: išminties teikiantis, nuo smulkių aistrų apvalantis, apsimetinėti neleidžiantis“- apie poetę rašoma išleistame buklete – programoje „Dialogas – Žodis ir Spalva“ (jį galite įsigyti atėję į renginį).

Projekto organizatorius aktorius Egidijus Stancikas pristatydamas projektą kalbėjo, kad šiame projekte daugiau dėmesio skirta žodžiui, o ne muzikai, nes pradžioje buvo Žodis, iš jo atsirado Kūnas ir visa kita pasaulyje. Žodį gražiai papildys spalvų gamos dailininkų tapybos darbuose.

Ši sekmadienį dailės darbų parodą surengė dailininkas Vytautas Stasys Lagunavičius. Spalvingi, patrauklūs paveikslai puikiai atspindėjo pavadinimą „Sugrįžimas į pavasarį, vasarą ir gyvenimą.“

Po trumpų pasisakymų skambėjo B.Brazdžionio, K. Bradūno, M. K. Čiurlionio, A. Mickevičiaus, V. Mačernio, S. Gedos, J. Aisčio eilės. Kiekvienas eilėraštis, tai mini spektaklis, nukeliantis į tėviškės pievas, miškus, lietuvišką kaimą su liepa prie kelio. Kiekvienas eilėraštis palydėtas trumpa atsiradimo istorija jaudino, graudino, žadino jausmus.

Nepajutom, kaip prabėgo valanda, nesinorėjo kilti ir eiti, grįžti prie kasdieninių darbų.

Nuoširdus ačiū aktorei Virginijai Kochanskytei, aktoriui Egidijui Stancikui už gražią iniciatyvą nešti šviesą ir džiaugsmą nuo pilkos kasdienybės pavargusioms sieloms, dėkojame rėmėjams.

Su nekantrumu laukiame kitų susitikimų.

Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021