Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Eucharistijos šventė „Eucharistija – amžinoji vienybė su Kristumi" parapijoje (2007-09-21 II-oji diena)

Paskelbta: 2007-09-22

 

                                                               Rugsėjo 21 d. – antroji Eucharistijos šventės diena. Ji prasidėjo 17 val. konferencija „Kaip susitikti su Dievu“. Konferenciją pravedė kun. Mindaugas Pukštys. Jis bandė atsakyti į klausimą:
       - Kas yra Eucharistija? Kas yra Švč. Sakramentas?
             Norint atsakyti į šį klausimą, reikia prisiminti kai kuriuos simbolius, nors ir ne visi taikomi švenčiant Eucharistiją. Per simbolius išaiškino Eucharistijos prasmę ir reikšmę žmogaus gyvenimui.

         18 val. šv. Mišios prasidėjo iškilminga procesija. Šv. Mišioms vadovavo prel. doc. dr. V. S. Vaičiūnas OFS,  konselebravo Kauno arkivyskupijos parapijų klebonai. 

      Prelatas V. S.Vaičiūnas homilijoje kalbėjo apie Eucharistijos slėpinį, į kurį durys visiems atviros, kurie nori pajusti Kristaus artumą, kurie nugalėję savo puikybę, su meile artinasi prie Dievo ir patiki jam savo gyvenimą.

 

Po šv. Mišių tikintieji išsirikiavo Švč. Sakramento garbinimo procesijai  miesto gatvėmis. Aidint giesmei „Viešpatie Jėzau, mūsų Valdove”, Švč. Sakramentas buvo perneštas į mažąją Kristaus Prisikėlimo bažnyčią, kurioje  Švč. Sakramento adoracija vyko  iki sekmadienio 12 val.              


                                                                                                       B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021