Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Adventinė kelionė (2010-12-08)

Paskelbta: 2010-12-13

 

Jau tapo tradicija, kad Advento metu pagyvenusių žmonių sambūrio dalyviai aplanko kurią nors miesto bažnyčią, susipažįsta su jos istorija. Gruodžio 8-ąją daugiau kaip trys dešimtys senjorų susirinkome Senamiestyje ir pravėrėme Kauno kunigų seminarijos vartelius. Čia mus pasitiko pirmakursis klierikas Andrius ir pakvietė į Švč. Trejybės bažnyčią.

Jis trumpai papasakojo šios bažnyčios, statytos 1634 metais, istoriją, o kai į Kauną iš Varnių 1864 metais persikėlė vyskupijos įstaigos ir Kunigų seminarija, tai tampa bendra istorija. Karai, okupacijos skaudžiai palietė ir bažnyčią, ir seminariją.

Atkūrus Nepriklausomybę, čia viskas atgijo. Andrius pakvietė ir į koplyčią bei seminarijos svečių kambarį. Papasakojo apie mokslus ir kaip jis atrado savo pašaukimą.

Padėkojome Andriui, linkėdami sėkmingai eiti pašaukimo keliu. Senjorai turėjo prasmingą Advento valandą praleisti kartu sakralinėje erdvėje, pasimelsti ypatingoje tyloje ir pasidžiaugti, kad ši šventovė, buvusi suniekinta, – vėl gyva.

                                                 Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021