Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Ramybę parsineškite į savo namus... (2010-12-22)

Paskelbta: 2010-12-29

 

Artėja Švenčiausia naktis, artėja Švenčiausia vakarienė. Jau tapo prasminga tradicija, kai pagyvenusių žmonių sambūris „Senjorai“ susirenka prie Kūčių stalo. Ir šį kartą susirinko gausus būrys, stalas gražiai papuoštas ir valgiai pačių pagaminti. Labai nudžiugome sulaukę klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus ir vikaro kun. Nerijaus Šmerausko. Pasimeldėme už kanauninką Juozą Gražulį ir senjorus, išėjusius Amžinybėn, pasimeldėme už sergančius senjorus.

Malda prieš Kūčias, klebonas palaimina stalą, vikaras Nerijus skaito Evangeliją, dalinamės kalėdaičiais. Nuoširdūs palinkėjimai, šypsenos ir, regis, prie stalo darni ir didelė šeima.

Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius pasidžiaugė senjorų bendravimu ir artumu, kvietė nešti gerumą, gailestingumą ir liudyti Kristų. Ir palinkėjo čia tvyrančią ramybę parsinešti į savo namus. Vikaras kun. Nerijus, sveikindamas senjorus su didžiausia metų švente, kvietė dalintis savo džiaugsmu, dalintis širdies šiluma.

Man regis, popietėje buvo patirta didžio laukimo ramybė ir džiaugsmas. Nepastebėjau niūraus veido, visi šypsojosi, džiaugėsi ir išsakė parsmingus linkėjimus. Taip pat pasveikinome su gimtadieniu, gruodžio mėnesį gimusius.

                                                                           Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021