Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – „Tremtis Užpoliarėje“ (2011-04-03)

Paskelbta: 2011-04-12

Taip pavadinta tremtinio Jono Abromaičio knyga, kurią jau po autoriaus mirties išleido duktė Lina Abromaitytė - Malinauskienė. Balandžio 3-ąją po šv. Mišių mūsų Šventovės konferencijų salėje ir įvyko šios knygos pristatymas. Tai Nepriklausomos Lietuvos mokytojo mintys apie devyniolika tremties metų toli nuo Tėvynės. Apie tėvą, jo gyvenimą ir knygą susirinkusiems pasakojo autoriaus dukra Lina Abromaitytė – Malinauskienė.
Viską pasako knygos autoriaus Jono Abromaičio parašyti žodžiai: „Grįžau į Tėvynę išsekęs, pusiau aklas, suluošintas invalidas. Aš dabar labai panašus į aplamdytą, su šaknimis išverstą gluosnį.Toks likimas. Nuo jo niekur nepabėgsi, niekur nepasislėpsi...Baigdamas norėčiau palinkėti savo anūkams, proanūkams ir jų ainių ainiams visur ir visada būti tikrais Lietuvos patriotais ir prisiminti tuos, kurie kentėjo ir mirė už Tėvynės laisvę“.
                                                      Rima Lipšienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021