Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Belaukiant Prisikėlimo... (2011-04-20)

Paskelbta: 2011-05-01


Didžioji savaitė. Ir vėl senjorai susirinko į popietę. Šį kartą labai susikaupę, nes paskutinioji Gavėnios savaitė, rytoj prasideda Didysis Velykų tridienis.

Balandžio 20-ąją pas mus apsilankė kanauninkas kan. kun. Robertas Pukenis ir su juo malda pradėjome popietę, skirtą Didžiajai šventei - Prisikėlimui.

Ši šventė sutampa su pavasariu, su gamtos atbudimu, su kiekvieno augalėlio atsigavimu. Ar nesimboliška švęsti Kristaus Prisikėlimą atbundant gamtai? Apie tai popietėje mums kalbėjo kanauninkas Robertas Pukenis.
„Velykų šventė kaip pavasario potvynis, kuris išjudina viską ir neša į Prisikėlimo triumfą,- jis sakė. - Ir kuo gyvybingesnė žmonių katalikybė, tuo stipresnė, veržlesnė gyvenimo jėga. Mūsų šaltinis – Kristus, kuris numatė, kad visais amžiais pasauliui labiausiai stokos ramybės, todėl Viešpats tarė: „Aš palieku jums ramybę“.

Savo pasakojimu kanauninkas pagilino senjorų žiniais apie Didžiąją savaitę ir Kristaus prisikėlimą, apie liturgiją ir apaštalus, apie Kryžiaus istoriją.

Senjorai pasveikino kanauninką su artėjančia Kunigystės diena, padėkodami už visus apsilankymus, už senjorų globą, linkėdami dvasinės stiprybės ir Dievo palaimos.
                                                     Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021