Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kauno I dekanato Dievo Gailestingumo šventė Kristaus Prisikėlimo šventovėje (2011-05-28)

Paskelbta: 2011-05-30

 

Gegužės 28 d., šeštadienį, Kristaus Prisikėlimo šventovėje vyko Kauno I dekanato šventė, skirta Dievo Gailestingumo metams paminėti. Šventėje dalyvavo dekanato parapijų ir rektoratų institucijų vadovai ir nariai: jaunimas, šeimos, Carito, Marijos legiono, neokatekumenų atstovai, šeimos, tikybos mokytojai, katechetai ir kiti tikintieji.

Šventė prasidėjo parodos „Dievo Gailestingumas“ atidarymu, kurioje buvo eksponuojami moksleivių piešiniai apie palaimintąjį Popiežių Joną Paulių II. Vėliau vyko Švč. Sakramento adoracija ir tikinčiųjų liudijimai apie Dievo Gailestingumą jų gyvenime. Eligijaus ir Juditos Dzežulskių šeima pasidalino savo tikėjimo ir gyvenimo, darnioje ir nuoširdžiai tikinčioje šeimoje, patirtimi.

Eucharistiją koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kurijos kancleris mons. A. Grušas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius ir dekanato kunigai.

Arkivyskupas kalbėjo apie Dievo Gailestingumo žinią, teologinėmis šaknimis giliai įaugusią Šventajame Rašte ir nauja jėga vėl palietusią visą žmoniją per ses Faustinos vizijų metu vykusį Viešpaties apsireiškimą, Dievo Gailestingumą kylantį iš Dievo Meilės, kurį žmogus turi priimti praktikuodamas savo malda, gyvenimu ir begaliniu pasitikėjimu Dievu.

Šv. Mišiose giedojo Karmelitų bažnyčios jaunimo choras „SongDeo“, vadovaujamas Vitos Tamulionytės. Atnašų metu buvo aukojamos knygos, kurios buvo skirtos Jono Pauliaus II piligrimų centrui ir piniginė auka Petrašiūnų reabilitacijos centrui.

Vėliau vyko nuoširdus pabendravimas vaišinantis arbata ir sausainiais. Konferenciją vedęs mons. Vytautas Grigaravičius, pakvietė Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos atstoves ses. Oną ir ses. Mają, kurios pasakojo apie ses. Faustinai

 

vykusį Jėzaus apsireiškimą, Gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapymo istoriją, pamaldumo kulto formas į Dieviškąjį Gailestingumą ir padovanojo Gailestingojo Jėzaus paveikslėlius. Konferencijos pabaigoje visus apjungė bendra, dekano pravesta malda, kalbant Dievo Gailestingumo vainikėlį.

Šventę vainikavo nuotaikingas koncertas, kurį vedė folkloro ansambliai „Ale va“ ir „Lygaudė“.

                                                                     Dekanato informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021