Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje – svečiuose choras „Gauda“ (2011-05-29)

Paskelbta: 2011-05-31

Daina širdį ramina...

Ir dar daug prasmingų patarlių galima rasti lietuvių tautos kūryboje apie dainas. Tuo galėjo įsitikinti visi gegužės paskutinįjį sekmadienį susirinkę  konferencijų salėje po šv. Mišių, kur vyko koncertas.

Prieš koncertą klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius kalbėjo apie artėjančią Tėvo dieną, kvietė prisiminti ir gyvuosius, ir mirusius, pagerbti geru žodžiu, apsilankymu namuose, o iškeliavusius amžinybėn – kapuose, pasimelsti. Juk Tėvo diena tarsi prisiminimų ir padėkos diena.

Gegužės mėnuo – šeimos mėnuo, tad buvo labai prasminga, kad mums koncertavo choras „Gauda“ , vadovė Marija Dalangauskienė- Jurkšienė. Juk žmonės susibūrę choran tarsi didelė šeima. Lietuvių liaudies ar latvių, J.Tallat-Kelpšos ar Raimundo Paulso – visos „Gaudos “ atliekamos dainos pasibeldė į klausytojų širdis. Koncerto pabaigoje su choru uždainavo ir klausytojai. J. Marcinkevičiaus bei kitų rašytojų kūrybą skaitė aktorius Rimvydas Jurkša.

Didelio susidomėjimo sulaukė parodų salėje eksponuojama Nijolės Price iš Čikagos tapybos darbų paroda. Ji dar pas mus pasilieka, bet Nijolė jau išvyksta į Ameriką. Padėkojome Nijolei Price už parodą, linkėdami siekti kūrybos aukštumų ir su choru „Gauda “ sugiedojome dailininkei „Ilgiausių metų“. 

                                                                           Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021