Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišiomis padėkota Dievui už mons. Artūro Jagelavičiaus 50 gyvenimo metų (2011-05-31)

Paskelbta: 2011-06-06

 

Gegužės 31 d., 18 val., susirinkusius į šv. Mišias tikinčiuosius maloniai nustebino ne tik gausiai susirinkę žmonės, bet ir prie altoriaus atėjusi gausi šventiniais rūbais pasipuošusių kunigų procesija: vyskupo augziliaras ir generalvikaras vysk. teol. dr. Jonas Ivanauskas, kurijos kancleris, mons. bažn. t. lic. Adolfas Grušas, prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. teol lic. Aurelijus Žukauskas, jubiliejų švenčiantis mons. teol. dr. Artūras Jagelavičius, Marijos radijo direktorius kun. teol. dr. Kęstutis Kėvalas, Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius, kan. dr. Robertas Pukenis ir dar 14 kunigų iš įvairių parapijų. Šią garbingą procesiją vainikavo visus laiminantis arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kuris ir vadovavo Švč. Marijos Apsilankymo šventėje vykstančioms šv. Mišioms.

Šv. Mišių pradžioje arkivyskupas paskelbė intencijas ir pakvietė tikinčiuosius nuoširdžiai maldai už kunigą mons. Artūrą Jagelavičių. Homilijos metu, komentuodamas Evangeliją pagal Luką (Lk 1, 39—56), arkivyskupas pastebėjo, kad šią ištrauką daugelis moka atmintinai. Marija, Šventosios Dvasios įkvėpta, skuba pas Elžbietą ne viena, o kaip monstrancija su Viešpačiu, kad galėtų nudžiuginti kitą. Ji pasako žodžius, kurie tinka visiems – ir vyskupui, ir kunigui, ir pasauliečiui tikinčiajam: „Jis [Viešpats] pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę <...>. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius“ (Lk 1,48.52). Šie žodžiai svarbūs visą gyvenimą, jei nori, kad gyvenimas būtų šio to vertas. Nesvarbu, kokius mokslus esi baigęs, kokius darbus nuveikęs, kokius nuopelnus laimėjęs, Dievo akivaizdoje visada turime jaustis maži. Tokie turime būti ir su visais žmonėmis – kuklūs, pagarbūs, nusižeminę. Toks buvo Marijos gyvenimas. Dėkodami jai, kartu dėkojame ir tiems, kurie bando sekti ja. Kunigas visais atžvilgiais turi būti panašus į ją tikėjimu, tyrumu, klusnumu. Kai kas mano, kad celibatas yra labai sunkus. Tai netiesa. Sunkiausia – klusnumas. Savo pačių nelaimei kai kurie klauso tik savęs.

Homiliją arkivyskupas pabaigė šiais žodžiais: „Šiandien meldžiamės už kunigą Artūrą, kuris nemažai metų tarnauja Dievui. 50 metų yra daug, jei jie nugyventi prasmingai, jei sąžiningai atlieki tarnystę. Kunigo luomas reikalauja, kad būtum pasiruošęs tarnauti kitiems. Padėkokite Viešpačiui, kad kun. Artūras jaunystėje išgirdo ir pakluso kvietimui, pasiryžo sunkiai tarnystei. Kartu padėkokime ir už visų kunigų tarnystę, taip pat ir atsiprašykime už klaidas, padarytas vykdant tarnystę“.

Iškilmingos šv. Mišios baigėsi sveikinimais. Pirmiausiai pasveikino arkivyskupas sakydamas: “Per homiliją nevardijau gerų kun. Artūro darbų. Manau, kad didžiausias pagyrimas yra čia susirinkę žmonės, kurie kartu meldėsi“ . Taip pat jis pagyrė, kad su kun. Artūru malonu bendrauti, nes jis yra paprastas, nuoširdus, nerodo ambicijų, visada sugeba nuolankiai priimti bet kurį įsakymą.

Po to mons. Artūrą Jagelavičių Kauno Prisikėlimo parapijos vardu pasveikino pastoracinės tarybos nariai – Rima Lipšienė, Janina Liaugaudienė, Paulius Martinaitis. Kiti garbūs svečiai su gėlių puokštėmis nuskubėjo į konferencijų salę, kur, be abejo, išsakė daugybę gražių sveikinimo ir padėkos žodžių.

Linkime šiam nuostabiam, žmonių ir studentų mylimam kunigui ir toliau vaisingai darbuotis Kristaus vynuogyne skelbiant Evangelijos Gerąją Naujieną visiems žmonėms.

                    Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021