Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Palūžusi giesmė (2011-06-15)

Paskelbta: 2011-06-20

 

Šiemet minime 90-ąsias poeto Vytauto Mačernio gimimo metines, kurio tragiška gyvenimo lemtis siejasi su tūkstančiais mūsų tautos žmonių likimu, ištikusiu karo ir okupacijų metais.“Mes nežinome kokiomis aplinkybėmis sutiko savo likimą poetas Vytautas Mačernis. Manome, kad jį ištiko panašus likimas, koks yra ištikęs daugelį mūsų brolių, neapleidusių sunkią valandą gimtųjų sodybų, o išdrįsusių dalintis juodu likimu su savo numylėtu kraštu...“- taip rašė Vytautas Saulius, kuris paruošė pomirtinę Vytauto Mačernio poezijos knygą, o ją išleido Centrinis Lietuvių komitetas Italijoje 1000 egz. tiražu po karo.

Tarybiniais metais mažai kam buvo žinoma Vytauto Mačernio kūryba. Manyčiau, buvo labai pravartu papasakoti senjorams apie šį jauną, labai darbštų, daug pasiekusį moksluose ir tik 23-ejus metus gyvenusį kūrėją.Visas jo gyvenimas, jo filosofija išsakyta kūrybos posmuose, kurie patraukia ir stebina, ir žavi savo filosofija , gilumu..“ Šiandieną mylime Tave mes, Kristau, Nes su Tavim gyvent lengviau./ Aukojau Tau save, jaunystę,/ Gražias dienas aukojau Tau.“,- taip rašė Vytautas Mačernis. Senjorai su įdomumu klausėsi apie poeto gyvenimą, jo siekius ir, žinoma, neliko abejingi klausydami „Vizijų“, sonetų, eilėraščių.

Popietė vyko birželio 15-ąją, o ši data mena tragiškas tautos dienas. Šiai datai atminti mes dainavome tremties dainas, kurios kartu su Tikėjimu ir malda padėjo ištverti tremtį ir kalinimus.

                                                                         Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021