Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Auksinės vestuvės (2011-05-08)

Paskelbta: 2011-06-20

 

Pagyvenusių žmonių sambūrio senjorai gegužės 8-osios sekmadienį turėjo labai gražią šventę. Mūsų senjorai –Irena ir Vytautas Petružiai šventė auksines vestuves, tad nenuostabu, kad į šv. Mišias 11 valandą susirinko beveik visi sambūrio senjorai.

Prieš šv. Mišias, skambant iškilmingai vargonų muzikai, klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius atsivedė Ireną ir Vytautą Petružius prie altoriaus, jos lydėjo dukra ir sūnus.

Tai buvo labai iškilmingos ir jaudinančios minutės , kai klebonas palaimino jų auksinę santuoką. Ireną ir Vytautą pasveikino kanauninkas Robertas Pukenis, vikaras Nerijus Šmerauskas. Choras sugiedojo „Ilgiausių metų “. Sveikinome ir mes, senjorai, pasidžiaugėme jų bendryste, jų išpuoselėta gyvenimo pieva, kuri dvelkia grožiu, ramybe, tikėjimu ir meile.

Palinkėjome stiprybės, ilgų gyvenimo metų ir Dievo palaimos.

                                                                                   Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021