Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunų šeimų susitikimas (2011-10-02)

Paskelbta: 2011-10-07

Spalio 2 d., sekmadienį, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje 12.30 val. šv. Mišias aukojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius už parapijos šeimas. Visi drauge meldėmės, kad sužadėtiniai ir sutuoktiniai augtų tarpusavio bendrystėje ir, kad tėveliai savo žodžiu bei darbu liudytų tikėjimą, gerumą savo vaikams.

Homilijoje klebonas paaiškino sutuoktiniams apie jų tarpusavio meilės, pasiaukojimo bei ištikimybės svarbą šeimos gyvenime. Šv. Mišių pabaigoje parapijos  kunigai suteikė Viešpaties palaiminimą asmeniškai kiekvienai šeimai.

 

 

 

Po šv. Mišių į pirmąjį jaunų šeimų susitikimą  dauguma tėvelių atėjo su savo mažais vaikais, o viena sutuoktinių pora atsivežė vežimėlyje savo dviejų mėnesių kūdikį. Klebonas pasidžiaugė susirinkusių sutuoktinių grupelė ir palinkėjo jiems dalintis savo patirtimi bei drauge atrasti vis gilesnį ryšį su Dievu ir vienas kitu. Monsinjoras supažindino sutuoktinius su parapijos šeimų sielovados vadove, ses. Ramute Budvytyte, kuri rūpinasi parapijos šeimų pastoracija ir padės jiems aktyviau įsijungti mūsų parapijos gyvenimą.

Ses. Ramutė pakvietė sutuoktinius pamąstyti apie tarpusavio bendrystės svarbą šeimoje, kurioje kiekvienas narys yra sujungtas vienas su kitu ne tik fiziniu buvimu drauge, bet ir kiekvienas mokosi šeimoje bendrauti tarpusavyje visais aspektais: socialiniu, psichologiniu, emociniu ir dvasiniu. Juk pilnutinei asmens gerovės subrendimui ir jo dvasiniam augimui yra svarbu išlaikyti harmoniją bei saugoti ramybę šeimoje, kad vaikai visada jaustųsi saugūs, suprasti ir mylimi.

Vėliau sutuoktiniai buvo pakviesti prisiminti kokią nors savo gyvenimo situaciją: kada jie yra pajutę „kažką daugiau“, negu materialus pasaulis, „kažką daugiau“, negu jų žmogiškos jėgos galėjo jiems padėti.

Sutuoktiniai noriai pasidalino savo patirtimi ir pastebėjimais kaip jie atpažino Dievo veikimą gyvenime. Šiuo pasidalinimu jie praturtino vienas kitą ir patys praturtėjo Dievo malone bei drauge sustiprėjo tikėjime.

 

Ses. Ramutė paaiškino sutuoktinių tarpusavio dvasinio ryšio svarbą. Dvasinė bendrystė persmelkia visas kitas bendravimo formas vis giliau sujungdama tarpusavyje ne tik pačius sutuoktinius bet ir jų vaikus. Pats Dievas skatina mus bendrystei ir Dievo Dvasia veikia mumyse suartindama mus vieną su kitu. Gaila, kad šiuolaikinis reklaminis amžius iškreipia mūsų tarpusavio bendrystės supratimą ir suardo vidinę asmens harmoniją bei darną. Tikroji vidinė ramybė kyla iš Dievo Dvasios ir tik Dievas pripildo kiekvieno širdį sutarimu, atlaidumu, padrąsinimu, tikėjimu, gerumu ir pagalba vienas kitam.

Vėliau atėję į susitikimą kun. Nerijus Šmerauskas ir diak. Giedrius Maskolaitis, pasidalino savo šeimos patirtimi. Sutuoktiniai jautėsi padrąsinti kun. Nerijaus palinkėjimu, kad jie stengtųsi pamatyti savo žmonos ar savo vyro gerąsias savybes bei talentus ir vis dažniau jais pasidžiaugtų.

Kitas jaunų šeimų susitikimas vyks spalio 23 d., sekmadienį, po 12.30 val. šv. Mišių Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios II-me aukšte (buvusioje parapijos raštinėje).

Kviečiame prisijunti  jaunas šeimas ir maloniai laukiame JŪSŲ VISŲ. 

                      Šeimų sielovados vadovė ses. Ramutė Budvytytė, el.paštas: ramutessc@gmail.com: tel. 8 687 88 223 

                                                                                                                         

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021