Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Škaplieriaus draugijos šventė parapijoje (2010-10-02)

Paskelbta: 2011-10-12

 

Spalio 2 d., sekmadienį, 12.30 val. į šv. Mišias paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje rinkosi jaunos ir jau daugelį metų kartu gyvenančios šeimos su vaikais, anūkais. Po Eucharistijos šventimo, kuriai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, šeimoms buvo suteiktas palaiminimas.

 


Į šią šeimų šventę gražiai įsipynė ir praėjusių metų Pirmąją šv. Komuniją priėmę vaikai su tėveliais. Pasibaigus šv. Mišioms jie buvo priimti į Švč. Mergelės Marijos Rožinio ir škaplieriaus draugijas. Šiai progai neatsitiktinai parinktas pirmasis spalio mėnesio sekmadienis. Spalio mėnuo - skiriamas Švč. M. Marijos Rožiniui. Rožinis tai įsimąstymas į Viešpaties Jėzaus Kristaus ir Jo Motinos gyvenimo, džiaugsmų, skausmų, garbės slėpinius, kurie yra ir kiekvieno žmogaus gyvenimo slėpiniai.


Po šv. Mišių vaikai kartu su parapijos vaikų būrelio „Jėzaus bičiuliai” nariais kalbėjo Rožinio maldą. Po to būrelio vaikai supažindino su savo veikla parapijoje ir jauniesiems draugams pasiūlė papildyti „Jėzus bičiulių” gretas.


„Jėzaus bičiuliai” gieda kiekvieną sekmadienį vaikų šv. Mišiose, kartu meldžiasi, dalyvauja rekolekcijose bei vasaros stovyklose, organizuoja šventes parapijoje, keliauja.


Vaikai, priėmę Pirmąją Komuniją, norintys prasmingai praleisti savo laisvalaikį mielai kviečiami įsijungti į šį būrelį.

                
                                                   Parapijos katechetė ses. I. Romaškaitė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021