Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Panevėžio emerito vyskupo Romualdo Krikščiūno pirmųjų mirties metinių paminėjimas (2011-11-03)

Paskelbta: 2011-11-03

Lapkričio 3 d. 8.00 val. mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje iškilmingomis šv. Mišiomis paminėtos Panevėžio emerito vyskupo Romualdo Krikščiūno pirmosios mirties metinės.

Šv. Mišioms vadovavo Kauno vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, koncelebravo mons. bažn. teol. lic. Adolfas Grušas, prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, kun. teol. dr. Kęstutis Kėvalas, kan. prof. Robertas Pukenis, kun rev. J. Farell Petrenal ir Šv. Antano bažnyčios kun. Vitas Kaknevičius.

Prasmingą, gilų nuoširdų pamokslą pasakė kan. prof. Robertas Pukenis. Jis prisiminė ne datas, paženklinusias vyskupo Romualdo gyvenimą, o pažvelgė į vidinį portretą, kurį iš laiko atstumo galima objektyviau įvertinti.

 

Vyskupas kilo iš inteligentiškos lietuviškos šeimos, iš kurios atsinešė kilmingą dvasią, visada išliko iškilus, orus, tikras lietuvis. Buvo apdovanotas muzikiniais gabumais, kas kunigui suteikia ypatingą talentą. Iki mirties išlaikė sugebėjimą žaibiškai, šmaikščiai, ne piktybiškai, bet draugiškai replikai. Profesorius pasidalijo prisiminimais apie asmeninį ryšį su vyskupu, jo patarimus, įspėjimus, palaikymą. 

 

Baigdamas profesorius pasiūlė išleisti apie vyskupą R. Krikščiūną knygą, nes jo gyvenimas – tai paminklas motinai Bažnyčiai, Tėvynei. Ta pačia proga perskaitė savo vieną - eilėraštį, dedikuotą vyskupui  „Teskamba jums, Ekscelencija, amžinajį atilsį, teatlygina jums Viešpats dangaus palaima “.

Po šv. Mišių vyskupas J. Ivanauskas kartu su kunigais pašventino vysk. R. Krikščiūno paminklą.

            Vyskupo R. Krikščiūno 1-os mirties metinės buvo paminėtos ir Panevėžio vyskupijoje (išsamiai žr.  http://panevezys.lcn.lt/archyvas/naujienos;733)

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021