Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių sambūrio popietėje – Daina sušildėme ir save, ir kitus (2007-11-07)

Paskelbta: 2007-11-12

 

Jau antras mėnuo, kai į Kristaus Prisikėlimo parapijos pagyvenusių žmonių sambūrio renginius susirenka gausus būrelis žmonių. Miela, kad daugelis jų ateina jau nebe pirmą kartą.

Lapkričio 7-osios popietė buvo skirta dainoms prisiminti ir kartu visiems padainuoti. Šį kartą svečiuosna atvyko šaunios dainininkės – Tereza Dambrauskienė ir Janina Jašinskienė - dvi draugės, kurios daug metų dainuoja įvairiuose choruose ar ansambliuose.

Tereza gieda mūsų bažnyčios chore, o Janina iš Biržų suspėja ne tik gimtinėje padainuoti, bet atvažiuoja ir į Kauną, kad galėtų koncertuoti su folkloriniu ansambliu “Sodyba”.

Tereza ir Janina mums padovanojo ne tik gražių dainų, bet ir giesmių. Daugeliui dainų pritarė susirinkusieji. Buvo labai malonu prisiminti senas dainas ir sugrįžti mintimis į prabėgusius metus. Daina džiugino, daina sušildėme ir save, ir kitus.

Taip pat skambėjo eilės, kurias deklamavo sambūrio dalyvė Olia Staniukaitienė ir viešnia Janina Jašinskienė. Beje, ji visus susirinkusius pavaišino aukštaitišku alumi ir pyragu, tarsi patvirtindama, kokie aukštaičiai vaišingi.

Ši popietė išties buvo kupina šilumos, nuoširdumo ir artumo.

                                            Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021