Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Iškilmingomis šv. Mišiomis ir Padėkos himnu palydėti senieji metai (2011-12-31)

Paskelbta: 2011-12-31

 

Gruodžio 31 d. 18.00 val., parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius kartu su bažnyčioje dirbančiais kunigais aukojo paskutines šiais metais šv. Mišias, į kurias susirinko gausus parapijiečių būrys.

Nuoširdžią homiliją pasakė klebonas, kviesdamas su viltimi žvelgti į ateitį, permąsčius savo gyvenimą, pasiryžti jį keisti, atsisakyti blogų įpročių, daugiau pasitikėti Dievu ir tapti geru krikščioniu, malda ir gerais darbais įprasminančiu būtį.

 

Homilijos pabaigoje klebonas padėkojo visiems bažnyčios tarnautojams už darbą, o parapijiečiams – už dalyvavimą bažnyčios pastoracinėje veikloje, už maldas ir paramą, kuri skiriama bažnyčiai išlaikyti.

Po šv. Mišių, išstačius Švč. Sakramentą, klebonas kartu su choru sugiedojo padėkos himną „Tave, Dieve, garbiname”.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021