Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Turininga išvyka į Vilnių (2012-03-16)

Paskelbta: 2012-03-17

Kovo 16 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras kun. Nerijus Šmerauskas ir dar keletas Pastoracinės tarybos narių dalyvavo konferencijoje - minėjime „Tiesos žodis – kelias į laisvę: 1972-1988 m. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“.


 

Konferencija, kuri įvyko Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios salėje buvo skirta Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidybos pradžios 40 -čiui.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika - leidinys, padedant Rusijos disidentams, sugebėjo skelbti pasauliui, kad tauta pavergta, bet gyva, kad Bažnyčia persekiojama, bet tiki savo prisikėlimu. KGB persekiojimai, areštai, tremtys neįstengė nugalėti gilaus tikėjimo, pareigos jausmo Tėvynei ir jos laisvei. Iš viso buvo išleistas 81 Kronikos numeris.


Minėjime dalyvavo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjai, redaktoriai, platintojai, organizacijos, bendruomenės, studentai.

Sveikinimo žodį tarė LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė, pasisakė Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos redaktoriai, leidėjai, platintojai.

Prisiminimais dalijosi ir kalbą sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas  Jonas Boruta SJ, Laisvės premijos laureatas, LKB  Kronikos platintojas, Rusijos disidentas, žmogaus teisų gynėjas Sergejus Kovalovas ir kiti.(Išsamiau )

Seimo parodų galerijoje vyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Arvydo Anušausko knygos „Teroras 1940-1958 m.“ ir Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus atsiminimų knygos „Tiesa išlaisvina“ apie 20 „LKB kronikos“ metų pristatymai. (Išsamiau)

    

 

Konferencijos dalyviai, įsigiję arkivyskupo knygą, eilutėje laukė autografo, o kiti apžiūrėjo parodą skirtą LKB Kronikos 40-čiui. Parodoje buvo eksponuojami rankraščiai, spausdinimo mašinėlė, foto juostos, nuotraukos.

 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021